Yasamoonprai.com

*
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บ สมุนไพร.com สมุนไพรไทย เพื่อคุณและคนที่คุณรัก สมุนไพรไทย สรรพคุณไม่น้อยหน้าใครในโลก
สำนักงานใหญ่ : ทิพย์โอสถยาไทย เลขที่ 78/1 หมู่ 6 ถนน บ้านสิงห์-วัดแก้ว ตำบล บ้านฆ้อง อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120
สำนักงานสาขาฝ่ายขาย : ทิพย์โอสถยาไทย เลขที่ 100/28 ซ.เสรีไทย 43 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 10240
อีเมล์chaniso@gmail.comหรือchaniso1@hotmail.com โทร 0849228005one2call
Up date !! เหตุการณ์โลกไซเบอร์เน็ต
          ต้นหนอนตายหยาก โรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย ผื่นคันตามร่างกาย ฆ่าเชื้อโรคพยาธิภายใน มะเร็งตับ
ต้นหนอนตายหยาก  โรคผิวหนัง  น้ำเหลืองเสีย  ผื่นคันตามร่างกาย  ฆ่าเชื้อโรคพยาธิภายใน  มะเร็งตับ 

 

รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่1

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com


รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่2

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com


รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่3

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com


รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่4

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com


รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่5

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com


รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่6

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com


รูปถพสมุนไพรต้นหนอนตายหยากรูปที่7

 สมุนไพร ทิพย์โอสถ เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทย สมุนไพร แก้ อาการ และ สมุนไพร ช่วยใน การ รักษาโรค ในปัจจุบันการตลาดด้าน สุขภาพ มาแรง สมุนไพร จึงมีบทบาทสูงในชีวิต สมุนไพร ยาไทย กับ การจำหน่าย สมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคุณและคนที่คุณรัก ด้วยสมุนไพรคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ได้มาตรฐานสากลที่คุณไว้วางใจได้ www.thiposot.com

 

 


สมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
ต้น หนอนตายหยาก 
ชื่อวิทยาศาสตร์      Stemona  tuberose  Lour วงศ์    Stemonaceaeหนอนตายหยาก  เป็นพันธุ์ไม้จำพวกไม้เลื้อยตามพื้นดินหรือพาดพันตามต้นไม้อื่น 
ราก  เป็นรากที่มีลักษณะอวบใหญ่กว่าเถา  มีหน้าที่เก็บสะสมอาหาร 
ต้น    ต้นเป็นเถาคล้ายใบพลูมาก 
ใบ   ใบโต  ปลายใบเรียวแหลมคล้ายใบพลู  เส้นลายในใบถี่ละเอียด 
ดอก   มีดอกเล็ก ๆ เป็นกลีบ ๆ  คล้ายดอกจำปา  ดอกสีแดงชนิดหนึ่ง  สีขาวชนิดหนึ่ง 
ผล     มีฝักเล็ก  ปลายฝักแหลม  กว้างราว  1  เซนติเมตร 
เมล็ด  ภายในผลมีหลายเมล็ด  เมื่อแก่มีสีดำ  ขนาดเล็ก


หนอนตายหยาก  เป็นไม้ล้มลุกเจริญในฤดูฝน  สิ้นฤดูฝนก็เหี่ยวแห้งไป  ถึงฤดูฝนก็งอกงามขึ้นมาอีก  เพราะมีหัวอยู่ใต้ดิน  ชอบขึ้นตามป่า  มีทั่วไปในประเทศไทย     ท้องถิ่นมีการเรียกชื่อพืชหนอนตายหยากเหมือนกันในแต่ละท้องถิ่น  และมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนอนได้เช่นเดียวกันแต่เป็นพืชต่างชนิดกันเมื่อตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน  กล่าวคือพืชที่ท้องถิ่นเรียกว่าหนอนตายหยากนั้น  มีความแตกต่างกันดังนี้


 หนอนตายหยาก  พืชในวงศ์  Stemonaeae  เป็นพืชที่นำส่วนของรากมาใช้ประโยชน์  พบได้ในป่าทั่ว ๆ ไปของประเทศจีน  ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  ลาว  ไทย  ฯลฯ  สำหรับประเทศไทยพบหนอนตายหยากได้ทั่วไปทุกภาค  และมีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่น  เช่น  พญาร้อยหัว  กระเพียดหนู  ต้นสามสิบกลีบ  โป่งมดง่าม  สลอดเชียงคำ  ฯลฯ  นอกจากนั้นหนอนตายหยากในประเทศไทยยังมีความหลากหลายในชนิด  (Species)  เช่น  Stemona  tuberose Lour,  Stemona  collinsae  Craib,  Stemona  keri,  Stemona  berkill,  Stemona  stercochin  ฯลฯ

สรรพคุณ  ใช้เป็นตัวยาสมุนไพรรักษาโรคในคนได้หลากหลาย  เช่น  โรคผิวหนัง  น้ำเหลืองเสีย  ผื่นคันตามร่างกาย  ฆ่าเชื้อโรคพยาธิภายใน  มะเร็งตับ  ลดระดับน้ำตาลสำหรับโรคเบาหวาน  รวมทั้งริดสีดวง  ปวดฟัน  ปวดเมื่อย  นอกจากนี้ในประเทศจีนมีการนำรากหนอนตายหยาก  Stemona  tuberose Lour,  Stemona  sessilifolia  (Miq)  Stemona  japonica  (BJ)  Miq  มาใช้ในการรักษาอาการไอ  โรควัณโรค  ฯลฯ  โดยใช้ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ  แต่ก่อนที่จะทำเป็นยาก็มีขั้นตอนทำลายพิษ  เช่น  นำรากมาล้างให้สะอาดแล้วลวกหรือนึ่งจนกระทั่งไม่เห็นแกนสีขาวในราก  ต้องตากแดดก่อนนำไปปรุงเป็นตำหรับยา   โดยหั่นให้มีขนาดเล็ก  หรือในบางตำราจะนำไปเชื่อมกับน้ำผึ้งก่อนนำไปใช้    ในการใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  กำจัดแมลงศัตรูพืช  เช่น  หนอนกัดกินใบ  และ  เพลี้ยอ่อน กำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืช เช่น Rhizoctonia solani  และ Erwinia  carotovora รวมทั้งการกำจัดลูกน้ำยุง (นันทวัน และอรนุช 2543)  สารออกฤทธิ์ที่ตรวจพบอยู่ในกลุ่ม Alkaloids ได้แก่ Stemofoline และ 16 17 –didehydro-16 (e)- Stemofoline  สารนี้ตรวจพบในหนอนตายหยากชนิด Stamona collinsaecraib  (Jiwajinda และคณะ 2001)  ในปัจจุบันมีการขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงหนอนตายหยากนำมาขายเป็นการค้าโดยนำรากมาสกัดด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร
การขยายพันธุ์  หนอนตายหยากเป็นพืชที่นำรากมาใช้ประโยชน์แต่เวลาที่ท้องถิ่นขุดขึ้นมาขายมักติดส่วนเหง่าที่ใช้ขยายพันธุ์มาด้วยรากที่เห็นเป็นกอใหญ่ๆ นั้นต้องใช้เวลาหลานปีจึงจะเจริญเติบโตได้ขนาดนั้นประกอบกับหนอนตายหยากแต่และสายพันธุ์มีการติดฝักและติดเมล็ดได้มากน้อยแตกต่างกัน ถ้าเรายังขุดหนอนตายหยากจากป่ามาใช้โดยไม่มีการขยายพันธุ์หรือปลูกเพิ่มก็มีโอกาสการที่จะทำให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ง่าย  วิธีการขายพันธุ์สามารถทำได้ทั้งการเพาะเมล็ดการแบ่งเหง้า
อ้างอิงข้อมูลจาก thaigoodview.com


โดย ยาสมุนไพร อี-เมล์ chaniso@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 0849228005 one 2 call 2012-09-25 12:27:36 [IP : 182.53.29.xxx]

ความคิดเห็น
plus appropriate German foods rado faux , including liverwurst and also claret lean beef replica omega replica iwc tag heuer fake watches Fake watches . Soon after well-respected a fantastic proof near fathers which have been recent, rado replica watches this impress just as before commences, energetic towards quick quite a long time within your time or even often ahead of the future time. When beginner professors might extend the initiatives panerai faux Replica rolex , omega fake seasoned professors might arrive at away much more.Most often this components for just like different arrivals previously happen to be. Often cycle of office conferences, tissot knockoff watches school socials, and also team or grade-level setting up routines can serve
By Replica watch Send  Replica watch เบอร์โทรศัพท์. 14353061 2012-09-22 04:35:44 [IP : 85.195.107.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ กลับหน้าเดิม ]   
สมุนไพร ทิพย์โสถส เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทยทั้ง สมุนไพร แก้ อาการ และสมุนไพรช่วยในการ รักษา โรค ขณะนี้รับสมัครตัวแทนขาย สมุนไพรยาไทย ด่วน! รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ยาสมุนไพรรักษาโรค สมุนไพรแก้โรค สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุดยอด สรรพคุณ สมุนไพรไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ยาไทยสมุนไพรไทยก็ทำได้ ซูเปอร์สตาร์ยังเชื่อมั่นในสมุนไพร ทิพย์โสถส เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ราคา ยุติธรรม เป็น ยาสมุนไพร ไทยทั้ง สมุนไพร แก้ อาการ และสมุนไพรช่วยในการ รักษา โรค ขณะนี้รับสมัครตัวแทนขาย สมุนไพรยาไทย ด่วน! รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสมุนไพร ยาทิพย์โอสถ ยาสมุนไพรรักษาโรค สมุนไพรแก้โรค สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สุดยอด สรรพคุณ สมุนไพรไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่า


Side Menu

Side Page

 สถิติวันนี้ 66 คน
 สถิติเมื่อวาน 347 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
5086 คน
25290 คน
182835 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-14

 

Side Page

Copyright (c) 2006 by Your Name

designed by firecasinos